ลูกค้าที่แอด LINE ของพีนิกซ์ไม่ได้...กรุณาแจ้งที่ LIVE CHAT หน้า HOME... ลูกค้าสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมฟรี 30 นาที เพียงแอดไลน์ มาที่ 0932124203